Menu

Programma Zelf Bewust Zijn

In dit programma zal iedere deelnemer zijn of haar intuïtie verder ontwikkelen. Vanaf het punt waar men nu staat, gaat de ontwikkeling verder, door in een kleine groep samen te werken en te leren. Dit vanuit wat zich op dat moment aandient en vanuit voor de individuele deelnemer actuele thema’s.

De groep bestaat uit deelnemers die:
– gemotiveerd zijn om zichzelf verder te ont-wikkelen
– die een bijdrage willen leveren aan het proces van de ander

Ont-wikkelen houdt in: ‘weer worden wie je in wezen altijd bent geweest’. Ofwel bewust worden van (aangeleerde) overlevingsstrategieën en gedragspatronen, die niet altijd meer effectief blijken. Het is alsof je de lagen van een ui afpelt: steeds meer in contact komen met je eigen ‘wezens’kern door lagen los te laten.
Er worden psycho-energetische en systeemtechnische methoden gebruikt, naast verschillende invalshoeken en inzichten die hiermee samenhangen.
Tevens wordt er per bijeenkomst volgens een vaste opbouw gewerkt; o.a. met een afstemmingsmeditatie en met energetische oefeningen (individueel of werken met elkaar).

Binnen elke bijeenkomst is er ruimte om de persoonlijke thema’s en inzichten creatief uit te werken, indien daar behoefte aan is. Dat kan zijn middels schrijven, middels tekenen/schilderen of evt. met zelf meegebrachte materialen.

Een groep deelnemers bestaat uit minimaal vier en maximaal acht deelnemers en bij de samenstelling van de groep wordt ervan uitgegaan dat een groep mensen elkaar niet voor niets ontmoet.
Er zijn zeven bijeenkomsten van vier uur (avondgroep). Tussen elke bijeenkomst zitten vier weken, zodat het ervarene ook geïntegreerd kan worden. De kosten voor dit programma zijn  € 275,00 voor het gehele traject. Het is mogelijk individuele afspraken te maken over betaling ineens of in delen.