Menu

Psycho-energetische therapie

Situaties, privé of in het werk, kunnen leiden tot verstoring in het gevoel van welbevinden. Er treden energetische beperkingen op, de balans raakt verstoord en er ontstaan zowel lichamelijke als psychische klachten. Psycho-energetische therapie streeft ernaar om het evenwicht te herstellen en jou te begeleiden in jouw persoonlijke en spirituele proces.

Eenvoud en aandacht

De ratio heeft soms geen antwoorden bij levensvragen en emoties. Hoe harder je probeert te be‘grijpen’, er grip op te krijgen, hoe moeizamer het gaat. Om te groeien naar meer innerlijk evenwicht, is het van belang meer te leren vertrouwen op jouw eigen intuïtie, waardoor hart en hoofd beter samenwerken. Eenvoud en aandacht staan voorop bij het gebruik maken van intuïtie en energie. Eenvoud, omdat door verbinding te maken met jouw eigen intuïtie de moeilijke dingen van het leven helder en eenvoudig worden. Aandacht, omdat het je leert om waar te nemen wat er zich afspeelt van binnen en je bewust te richten op het hier en nu. Denken, voelen en willen zijn dan beter op elkaar afgestemd.

Levenskracht 

Er bestaat een dynamische uitwisseling van kosmische energieën en aardse energieën, die van invloed zijn op ons psychisch en fysiek welbevinden. Onze levenskracht hangt samen met het onderling goed samenwerken van deze krachten. Psycho-energetische therapie kan door intuïtieve begeleiding, ademoefeningen, visualisatie- en meditatieoefeningen en door energetische healing jouw verbinding met deze krachten en jouw eigen intuïtie verbeteren.

Bij milde lichamelijke en psychische klachten kan deze therapie op zichzelf voldoende zijn. Wanneer de klachten ernstiger zijn, werkt de therapie ondersteunend en aanvullend op reguliere behandelingen.