Menu

Familie-en organisatieopstelling

Steeds meer mensen hervinden zich dankzij het bijwonen van een familieopstelling. Ook in de zakelijke wereld begint systemisch werk meer en meer een vaste voet aan de grond te krijgen. De laatste jaren mag het systemisch werk zich dan ook verheugen in een toenemende belangstelling.

Systemisch werk of het werken met systemen en opstellingen is een bewustwordingsproces om onderscheid te kunnen maken tussen datgene wat wij geloven dat wij zijn en datgene wat wij werkelijk zijn (onze essentie). Door het bewust en zichtbaar maken van de opgeslagen programma’s in onze psyche treedt een helend mechanisme in werking. De inzichten die opstellingen opleveren voor opsteller en toeschouwer zijn waardevol en inspirerend en bieden de mogelijkheid om nieuwe wegen in te slaan, andere keuzes te maken, nieuwe inspiratie op te doen, in plaats van onbewust gebaande paden te blijven volgen.

In de praktijk pas ik een combinatie van de methoden van Bert Hellinger, Franz Ruppert en Hall en Sidra Stone toe, daarbij uitgaande van de vraag van degene die een opstelling wenst. Na een kort gesprek, waarin de vraag helder geformuleerd wordt, wordt afgesproken welke personen of welke onderwerpen opgesteld gaan worden. Vervolgens worden – uit de groep – representanten gevraagd die van de opsteller een plek in de ruimte krijgen. De representanten geven hun observaties weer, waardoor verstrikkingen en thema’s duidelijk naar voren komen. Uiteindelijk wordt toegewerkt naar een nieuw oplossingsbeeld.

Wanneer je iets zichtbaar en bewust wilt maken en je zoekt een oplossing voor iets dat jouw na aan het hart ligt, kun je je aanmelden voor een avond. Je kan dus deelnemen door zelf een vraag in te brengen en een opstelling te doen, maar ook door als representant te fungeren of om alleen te kijken naar een opstelling. (Alleen kijken heeft al een helende werking, omdat er vaak universele thema’s naar voren komen.) Een groep bestaat uit zes tot twaalf deelnemers, die elkaar meestal niet kennen. De deelname is individueel d.w.z. deelname door familieleden is niet nodig en ook niet wenselijk.