Wil je een keer een familie opstelling ervaren? Kijk dan eens naar alle beschikbare datums in de agenda!

individuele begeleiding

De individuele begeleiding kan onderverdeeld worden in verschillende soorten begeleiding: psycho-energetische therapie, coaching of magnetiseren. Ook wordt er regelmatig gebruik gemaakt van diverse handvaten zoals tarot, hypnose of EMDR. In overleg wordt bepaald welk type begeleiding het beste bij jouw situatie past. Hieronder kun je meer lezen over de verschillende soorten behandelingen.

Wat kan ik voor je betekenen?

Psycho energetische therapie

Situaties, privé of in het werk, kunnen leiden tot verstoring in het gevoel van welbevinden. Er treden energetische beperkingen op, de balans raakt verstoord en er ontstaan zowel lichamelijke als psychische klachten. Psycho-energetische therapie streeft ernaar om het evenwicht te herstellen en jou te begeleiden in jouw persoonlijke en spirituele proces.

Coaching

Als privé- of werkomstandigheden een (grote) verandering van je vragen, kan coaching een goed middel zijn om te zorgen dat jouw potentieel benut wordt. Door middel van individuele gesprekken en/of training helpt coaching jou om (nieuwe) uitdagende doelen te vinden en de weg erheen in kaart te brengen. Je zult de benodigde vaardigheden leren en wordt aangemoedigd daadwerkelijk jouw doelen te bereiken.

Magnetiseren

Magnetiseren is het doorgeven van energie door middel van handoplegging. Wanneer jouw zelfgenezend vermogen niet voldoende werkt of wanneer jij ondanks medische zorg niet genoeg vermindering ervaart van de klachten en de pijn, is het mogelijk via magnetiseren verlichting te bieden.

Tarot

Tarotkaarten werken als een raadgever en kunnen op deze wijze in de sessie worden gebruikt. Ze vormen een spiegel om in jezelf een innerlijk proces op gang te brengen. Ze helpen jouw eigen innerlijke wijsheid naar boven te halen en geven je inzicht in je (levens)vragen.

EMDR

In de behandeling kan er voor gekozen worden om EMDR toe te passen. Er is veel onderzoek gedaan naar de werking van EMDR, m.n. bij PTSS, maar ook bij (milde) angstklachten in het algemeen. Dat EMDR werkt is bewezen, maar ‘waarom het werkt’ daar zijn verschillende verklaringen voor, omdat we lang niet alles weten van het brein.

Hypnose

Hypnose is een mengeling van ontspanning en focus: een kunstmatig gecreëerde staat van bewustzijn waarin je ontspannen bent én geconcentreerd op een bepaald onderwerp.

Psycho-energetische therapie

Eenvoud en aandacht
De ratio heeft soms geen antwoorden bij levensvragen en emoties. Hoe harder je probeert te be‘grijpen’, er grip op te krijgen, hoe moeizamer het gaat. Om te groeien naar meer innerlijk evenwicht, is het van belang meer te leren vertrouwen op jouw eigen intuïtie, waardoor hart en hoofd beter samenwerken. Eenvoud en aandacht staan voorop bij het gebruik maken van intuïtie en energie. Eenvoud, omdat door verbinding te maken met jouw eigen intuïtie de moeilijke dingen van het leven helder en eenvoudig worden. Aandacht, omdat het je leert om waar te nemen wat er zich afspeelt van binnen en je bewust te richten op het hier en nu. Denken, voelen en willen zijn dan beter op elkaar afgestemd.
 
Er bestaat een dynamische uitwisseling van kosmische energieën en aardse energieën, die van invloed zijn op ons psychisch en fysiek welbevinden. Onze levenskracht hangt samen met het onderling goed samenwerken van deze krachten. Psycho-energetische therapie kan door intuïtieve begeleiding, ademoefeningen, visualisatie- en meditatieoefeningen en door energetische healing jouw verbinding met deze krachten en jouw eigen intuïtie verbeteren.
Bij milde lichamelijke en psychische klachten kan deze therapie op zichzelf voldoende zijn. Wanneer de klachten ernstiger zijn, werkt de therapie ondersteunend en aanvullend op reguliere behandelingen.

coaching

Als je een probleem hebt, waarmee je niet terecht kunt of wilt bij de mensen in jouw eigen omgeving, dan kan er door effectieve en gestructureerde gesprekken een uitweg gevonden worden. Als objectieve buitenstaander kan ik jou helpen jouw problemen in het juiste perspectief te zien en ze op te lossen. In deze individuele begeleiding wordt jouw zelfredzaamheid gestimuleerd, waarmee je weer richting kunt geven aan jouw eigen leven. Jij staat centraal en wordt vooral gezien als mens (niet al patiënt) met jouw eigen unieke menselijke gevoelens, waarden, normen, wensen en mogelijkheden.
 
Bij coaching gaat het vaak om meer praktische zaken, zoals studie, werk, carrière, management, reorganisatie en projecten. Bij counseling ligt de nadruk iets meer op het emotionele vlak en kan gedacht worden aan hulp bij stress, relatieproblemen, het vinden van een levensdoel, verwerking van verlies, eenzaamheid, ondersteuning bij (psychische) ziekte en bijvoorbeeld bij vage lichamelijke of geestelijke klachten.
 
Jij maakt jouw behoefte(n) kenbaar en in overleg wordt bepaald waar de nadruk in de begeleiding komt te liggen.

magnetiseren

Zelfherstellend vermogen
Helen met behulp van handoplegging, magnetiseren (strijken), is zo oud als de mensheid en komt in vele culturen voor. De essentie van deze manier van helen is het doorgeven van positieve energie. Jouw lichaam pakt deze energie op om zichzelf te herstellen en in balans te brengen: Jij heelt dus jezelf!
We kunnen allemaal energie doorgeven, iedereen heeft deze energie in zich. De Universele Levenskrachtstroomt immers door ons allemaal. Belangrijk is dat de gever heeft geleerd als  doorgeefluik te functioneren en daardoor geen energie van zichzelf afgeeft.
Het kan verstandig zijn om eerst bij de huisarts langs te gaan en helderheid te hebben over de oorzaak van de klachten, alvorens je deze behandeling ondergaat.
Het is mogelijk om alleen een afspraak te plannen voor magnetiseren, een half uur is dan voldoende. Indien je tegelijk wilt werken aan de thema’s, die samenhangen met de klachten of je wilt de betekenis van deze klachten achterhalen, dan is een afspraak van een uur of anderhalf uur aan te raden. Helen door handoplegging maakt, indien gewenst, onderdeel uit van de behandeling.

tarot

Tarotkaarten werken als een raadgever en kunnen op deze wijze in de sessie worden gebruikt. Ze vormen een spiegel om in jezelf een innerlijk proces op gang te brengen. Ze helpen jouw eigen innerlijke wijsheid naar boven te halen en geven je inzicht in je (levens)vragen. Onze ziel ‘denkt’ in beelden. Op deze manier ‘spreken’ de tarotkaarten tot ons. De symbolen, kleuren en afbeeldingen beleef je tot in het diepste van je ziel. Je wordt erdoor geraakt omdat ze je altijd iets te vertellen hebben.

De adviezen die de kaarten geven, zijn zeer verhelderend, waardoor je er direct mee aan de slag kan. Tarot geeft door middel van beelden en symbolen inzicht in allerlei aspecten van het dagelijks leven. Binnen een sessie zijn verschillende leggingen mogelijk, die geschikt zijn voor uiteenlopende (levens)vragen.

emdr

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Eye movement staat voor oogbewegingen: ooit is deze methode gestart met het afwisselend naar links en rechts laten kijken van de cliënt om het brein te ‘plagen’. Inmiddels wordt dit uitgebreid met klikjes, die afwisselend links en rechts te horen zijn en tikjes links en rechts op het lichaam, bijvoorbeeld op de knieën of handen.

Desensitization is het Engelse woord voor het omlaag brengen van lading. In de EMDR gaan we bij een probleem/angst samen op zoek naar het stukje ‘film’ waarin het probleem zich afspeelt en daarbinnen naar de ‘trigger’. Dat is het fragment waarop zich de meeste lading bevindt. Door het plagen van het brein, is deze niet meer in staat om controle te houden en wordt geleidelijk aan de lading op het fragment vermindert. Daarna gaan we naar de fase van ‘reprocessing’ en dan wordt de negatieve cognitie/gedachte, die je over jezelf hebt gecreëerd omgezet naar een positieve cognitie/gedachte.  

hypnose

Hypnose is een mengeling van ontspanning en focus: een kunstmatig gecreëerde staat van bewustzijn waarin je ontspannen bent én geconcentreerd op een bepaald onderwerp. Eenmaal in hypnose wordt er gewerkt met de kracht van het onbewuste, een onuitputtelijke bron van creatieve zelfheling.

Een lichte hypnotische toestand kun je vergelijken met een situatie waarin je alles om je heen even vergeet. Bijvoorbeeld als je diep verzonken zit te lezen in een boek of kijkt naar een spannende film waar je helemaal in opgaat. Je bent dan vaak in de alfastaat. Jouw brein werkt dan op een golflengte van 7-14 Hz. Ook wanneer je in slaap valt, ga je door een staat van hypnose heen. Het is heel natuurlijk om te ervaren: alsof je als het ware verzonken bent in gedachten.

Diepe hypnose wordt bereikt wanneer de breinactiviteit daalt in Hz (Herz). Wanneer je dieper gaat met de hypnose vertraagt de breinactiviteit tot onder de 7 Hz en wordt de ‘Theta’ staat bereikt. De staat die ook bereikt wordt in de REM-slaap. De hypnose is nog dieper wanneer je onder de 4 Hz komt in de Deltastaat (van 0.1 – 4 Hz). Die staat wordt ook bereikt wanneer je diep slaapt.