Wil je een keer een familie opstelling ervaren? Kijk dan eens naar alle beschikbare datums in de agenda!

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Praktijk Sonja Wolters, gevestigd aan Broekboomstraat 29, 7131 DV Lichtenvoorde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We houden ons aan de WGBO en de AVG.

 

Contactgegevens:

Praktijk Sonja Wolters

Broekboomstraat 29

7131 DV Lichtenvoorde

06-57021225

www.sonjawolters.nl

Sonja Wolters is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Sonja Wolters

Zij is te bereiken via info@sonjawolters.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Sonja Wolters verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Praktijk Sonja Wolters verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • gezondheid

Praktijk Sonja Wolters verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en op basis van de volgende grondslag:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Sonja Wolters neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Sonja Wolters) tussen zit.

Computerprogramma’s of – systemen

Praktijk Sonja Wolters gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Windows

Microsoft Outlook

Gdata internet security

Dropbox

Supersaas 

Zoom

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Sonja Wolters bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 20 jaar. Conform wettelijke richtlijnen.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Sonja Wolters verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookieverklaring: (Cookies, of vergelijkbare technieken)

Praktijk Sonja Wolters gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Sonja Wolters en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sonjawolters.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Praktijk Sonja Wolters wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Sonja Wolters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sonjawolters.nl. Praktijk Sonja Wolters heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 – wachtwoorden op laptop en telefoon.

–  This site is protected by reCAPTCHA and the Google: https://policies.google.com/privacy and https://policies.google.com/terms

Aanvullende verklaring:

  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sonjawolters.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Sonja Wolters blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.