Menu

Tarieven

Individuele begeleiding

In de vorm van psycho-energetische therapie of magnetiseren
(niet btw plichting)

€ 30,00 per 0,5 uur
€ 55,00 per uur
€ 80,00 per 1,5 uur (maximum tarief)

Voor een intake- of kennismakingsgesprek moet rekening gehouden worden met een afspraak van 1,5 uur. In een eerste gesprek kunnen wij ervaren of de juiste begeleiding gekozen is of geboden kan worden.
Hoe vaak je komt, is afhankelijk van jouw situatie. De duur van de therapie wordt in overleg met jou bepaald en kan variëren van een paar gesprekken tot een langere periode van begeleiding.

Als je verhinderd bent, moet je dat 24 uur van te voren laten weten. Dan kan ik nog iemand anders inplannen. Binnen die 24 uur wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Meditatietraining
(wel btw plichtig)

€ 85,00 per cursus, d.w.z. zeven keer 1,5 uur mediteren in een groep.
€ 12,50 per losse les, opgave per les per mail of app vooraf. Betaling achteraf.

Individuele meditatietraining volgt de tarieven voor individuele begeleiding.

Bedrijven

Voor bedrijven wordt gewerkt aan de hand van een offerte, met daarin een voorstel voor het aantal individuele sessies, de tijdsduur van de sessies en de eventuele kilometervergoeding.
Wanneer het een training betreft; het aantal trainingsmomenten, de tijdsduur en de kilometervergoeding.